Sexolog Tuva Fellman
tuvaliten.jpg
 

Sexologisk rådgivning

Når vi snakker om sex og seksualitet er det ofte i positiv forstand. Vi snakker om den nytelsen det gir oss, den gleden vi får eller de positive erfaringene som ligger i vente. Til tider kan det høres ut som at seksualiteten kun gir oss positivitet i hverdagen, det kan nesten fremstå som et glansbilde.

Vi vet alle at virkeligheten ikke er som et glansbilde. Mange opplever problematikk rundt egen seksualitet eller seksualitet med andre. Det kan være vanskelig å dele seksuell problematikk med andre, det kan oppleves tabubelagt og sårt. I disse tilfellene kan det hjelpe å gå til en sexologisk rådgiver.

 
 
 
 
 
 

Problemstillinger

Mange lurer på hvilke problemstillinger eller hvilken tematikk de kan ta med seg til sexologen. En fin grunntanke er at den er knyttet opp til seksualiteten din eller deres. Eksempler kan være lystproblematikk, manglende orgasme eller utfordringer med eget tenningsmønster.